Niepubliczne Przedszkole Leśne Elfiki

Dokumenty

 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią poniższych dokumentów, w których zawarte są zasady naszej pracy z dziećmi oraz współpracy z Rodzicami.
Statut Przedszkola LEŚNE ELFIKI     
Koncepcja pracy Przedszkola LEŚNE ELFIKI 
Ochrona danych osobowych w Przedszkolu LEŚNE ELFIKI
Procedura postępowania na wypadek chorób pasożytniczych w Przedszkolu LEŚNE ELFIKI
Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Przedszkolu Leśne Elfiki 
Brak dodanych wpisów